‘Nu je niet meer bent waar je was,
ben je overal waar wij zullen gaan’

Begraven of cremeren

De wens om na overlijden te worden begraven of gecremeerd, is zeer persoonlijk. Vaak spelen religieuze motieven hierbij een rol, evenals familiaire tradities en gewoonten. Soms is het ‘gewoon’ een gevoel dat de wens voor begraven of cremeren bepaalt

Begraven

Wanneer u kiest om te worden begraven, kunt u een keuze maken uit de talrijke begraafplaatsen die ons land rijk is. In principe wordt een graf gekocht voor een periode van 10 of 20 jaar. Wanneer de grafrechten aflopen, krijgen nabestaanden melding over eventuele verlenging van het grafrecht.

De natuurbegraafplaatsen zijn de laatste jaren sterk in opkomst. De graven vormen een onderdeel van de natuur: de overledene wordt als het ware aan de natuur ‘teruggeven’.

De graven worden niet gekenmerkt met een grafmonument zoals u die ziet op algemene begraafplaatsen. Een houten schijf of ruwe kei is het enige wat een graf markeert. Natuurgraven hebben een eeuwige grafrust.

Natuurbegraafplaatsen zijn vaak prachtige, rustgevende natuurgebieden waar u op ieder moment een wandeling kunt maken.

Cremeren

Wanneer uw voorkeur uitgaat naar cremeren, gebeurt dit meestal direct na de afscheidsplechtigheid. Deze kan plaatsvinden in de aula van het crematorium maar er zijn ook andere locaties denkbaar: van een favoriet restaurant tot een kleinschalig rouwcentrum: het nemen van afscheid kan plaatsvinden op een plek die u prettig vindt.

Steeds vaker geven nabestaanden te kennen dat ze graag hun overleden dierbare tot het laatste moment willen begeleiden: het behoort dan ook tot de mogelijkheden om aanwezig te zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Uiteraard is deze keuze geheel vrij.

Na afloop van de crematie wordt de as van de overledene gedurende een aantal weken in het crematorium bewaard. Nabestaanden kunnen een keuze maken in de uiteindelijke bestemming van de as. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals:

  • Het bewaren van de as in een urn, thuis of in een urnenmuur
  • Het (laten) uitstrooien van de as
  • Het begraven van de as
  • Het bijzetten van een urn in een reeds bestaand graf
  • Het verwerken van as in sieraden
  • Het verstrooien van as met een ballon