Aster Uitvaartzorg Facebook Aster Uitvaartzorg Twitter Aster Uitvaartzorg Emailadres

'Een afscheid als troostrijke herinnering'

Neem gerust contact met ons op

Aandacht

17-12-2019

Ooit was ze kleuterjuf. Ze was een belangrijk spil en begeleidde talloze jonge kinderen op weg naar de lagere school. Hoe anders was haar kring op het eind van haar leven. Haar respectabele leeftijd maakte dat ze al veel afscheid had moeten nemen van dierbaren. En toen haar geheugen haar ernstig in de steek liet, werd haar wereldje nog kleiner. De Wereld van Minie, zoals de verpleging dit omschreef. Minie was klaar met vechten en besloot te gaan. Vredig sliep ze in. Toen ik het verzoek kreeg om de uitvaart te begeleiden, wist ik meteen dat ik voor een uitdaging stond. Er was immers niemand meer die Minie bezocht, kinderen had ze niet en door haar dementie was contact maken moeilijk: ze had haar persoonlijke uitvaartwensen nooit geuit. Ik vond gelukkig een aanknopingspunt bij haar vaste verzorgende, die mij heel kort wat vertelde over Minie’s leven. Hij tipte mij contact op te nemen met Minie’s vaste vrijwilliger en na een omweg kon ik ook met haar in gesprek. Het afscheid begon langzaam vorm te krijgen. Vanuit haar katholieke achtergrond had ik zelf al het plan opgevat om enkele bekende rituelen uit te voeren en ook het Ave Maria te beluisteren. Twee dagen voor de uitvaart werd ik gebeld door een bewoner uit het zorgcentrum die aangaf graag wat muziek te maken voor Minie. Een prachtig gebaar. Op de dag van de  uitvaart kwam alles samen. Twaalf mensen rond de kist, korte maar warme woorden en een cirkel van licht. De muzikant zette ‘Droomland’ in op de accordeon en nodigde uit om dit samen te zingen. Zacht wiegend, zacht zingend, zo werd Minie uitgeleide gedaan. Liefdevol en oprecht.

Ik mocht weer ervaren: het gaat niet om het grootse. Niet om de toeters, niet om de bellen. Het gaat om aandacht. Aandacht voor de mens die je nabij stond. Aandacht voor wat hem bewoog en de verrijking die hij de ander bracht. Soms draait het júist om het kleinste, om de minivariant. Zolang aandacht maar altijd de basis is. Dan wordt zelfs een mini-moment maximaal.

Namens het team van Aster uitvaartzorg wens ik u fijne feestdagen, met liefdevolle aandacht voor elkaar. Ik wens u licht in de donkere dagen van het gemis en voor 2020 bovenal gezondheid.


Reageer op dit artikel